GAMIFIKACJA W NAUCZANIU JĘZYKA ANGIELSKIEGO


Od września 2016 roku wprowadziliśmy w zwiększonym zakresie naukę języka angielskiego opartą o zasady gamifikacji, czyli Game Based Learning (nauczania opartego na grach edukacyjnych). Gry planszowe, karciane, plenerowe oraz komputerowe w nauczaniu języków obcych zwiększają zaangażowanie uczniów w wykonywane czynności oraz podnoszą ich atrakcyjność. Gry edukacyjne umożliwiają zapamiętywanie nowych rzeczy. Ze względu na warstwę fabularną, pomagają w rozwijaniu logicznego myślenia przy jednoczesnym rozwinięciu zdolności strategicznych, analitycznych, syntetycznych, taktycznych, planowania, szybkiego łączenia faktów i wyciągania wniosków. Programem obejmujemy wszystkie grupy wiekowe! Poniżej pierwsza fotorelacja z zajęć z najmłodszymi: