Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Oświatowego za rok 2020

—————————————————————————————————————-

Sprawozdanie finansowe za rok 2019

—————————————————————————————————————-

Merytoryczne i finansowe sprawozdanie Stowarzyszenia Oświatowego za rok 2018:

wprowadzenie do sprawozdania finansowego

sprawozdanie merytoryczne

rachunek zysków i strat

informacja dodatkowa

bilans

—————————————————————————————————————-

Merytoryczne i finansowe sprawozdanie Stowarzyszenia Oświatowego za rok 2017:

wprowadzenie do sprawozdania finansowego

sprawozdanie merytoryczne

rachunek zysków i strat

informacja dodatkowa

bilans

sprawozdania finansowe

—————————————————————————————————————-

Merytoryczne i finansowe sprawozdanie Stowarzyszenia Oświatowego za rok 2016:

sprawozdanie merytoryczne

sprawozdanie finansowe

—————————————————————————————————————-

Merytoryczne i finansowe sprawozdanie Stowarzyszenia Oświatowego za rok 2015:

wprowadzenie do sprawozdania finansowego

informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego

bilans (stan na dzień 31 grudzień 2015 r.)

rachunek zysków i strat  

sprawozdanie merytoryczne

—————————————————————————————————————-

Merytoryczne i finansowe sprawozdanie Stowarzyszenia Oświatowego za rok 2014:

– wprowadzenie do sprawozdania finansowego

– informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego

– bilans – stan na dzień 31 grudnia 2014 r.

– rachunek zysków i strat

– sprawozdanie merytoryczne

—————————————————————————————————————-

Merytoryczne i finansowe sprawozdanie Stowarzyszenia Oświatowego za rok 2013:

– sprawozdanie finansowe

– sprawozdanie merytoryczne

—————————————————————————————————————-

Merytoryczne i finansowe sprawozdanie Stowarzyszenia Oświatowego za rok 2012:

roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

– bilans

– informacje dodatkowe

—————————————————————————————————————-

Merytoryczne i finansowe sprawozdanie Stowarzyszenia Oświatowego za rok 2011

– bilans

– rachunek wyników

—————————————————————————————————————-

Merytoryczne i finansowe sprawozdanie Stowarzyszenia Oświatowego za rok 2010

[Pobierz]