Sprawozdania Stowarzyszenia Oświatowego za rok 2023

Sprawozdanie finansowe

—————————————————————————————————————

Sprawozdania Stowarzyszenia Oświatowego za rok 2022

Sprawozdanie merytoryczne

Sprawozdanie finansowe

—————————————————————————————————————-

Sprawozdania Stowarzyszenia Oświatowego za rok 2021

Sprawozdanie merytoryczne

Sprawozdanie finansowe

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego

—————————————————————————————————————

Sprawozdania Stowarzyszenia Oświatowego za rok 2020

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2020

Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Oświatowego za rok 2020

—————————————————————————————————————

Sprawozdania Stowarzyszenia Oświatowego za rok 2019

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2019

Sprawozdanie finansowe za rok 2019

—————————————————————————————————————-

Merytoryczne i finansowe sprawozdanie Stowarzyszenia Oświatowego za rok 2018:

wprowadzenie do sprawozdania finansowego

sprawozdanie merytoryczne

rachunek zysków i strat

informacja dodatkowa

bilans

—————————————————————————————————————-

Merytoryczne i finansowe sprawozdanie Stowarzyszenia Oświatowego za rok 2017:

wprowadzenie do sprawozdania finansowego

sprawozdanie merytoryczne

rachunek zysków i strat

informacja dodatkowa

bilans

sprawozdania finansowe

—————————————————————————————————————-

Merytoryczne i finansowe sprawozdanie Stowarzyszenia Oświatowego za rok 2016:

sprawozdanie merytoryczne

sprawozdanie finansowe

—————————————————————————————————————-

Merytoryczne i finansowe sprawozdanie Stowarzyszenia Oświatowego za rok 2015:

wprowadzenie do sprawozdania finansowego

informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego

bilans (stan na dzień 31 grudzień 2015 r.)

rachunek zysków i strat  

sprawozdanie merytoryczne

—————————————————————————————————————-

Merytoryczne i finansowe sprawozdanie Stowarzyszenia Oświatowego za rok 2014:

– wprowadzenie do sprawozdania finansowego

– informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego

– bilans – stan na dzień 31 grudnia 2014 r.

– rachunek zysków i strat

– sprawozdanie merytoryczne

—————————————————————————————————————-

Merytoryczne i finansowe sprawozdanie Stowarzyszenia Oświatowego za rok 2013:

– sprawozdanie finansowe

– sprawozdanie merytoryczne

—————————————————————————————————————-

Merytoryczne i finansowe sprawozdanie Stowarzyszenia Oświatowego za rok 2012:

roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

– bilans

– informacje dodatkowe

—————————————————————————————————————-

Merytoryczne i finansowe sprawozdanie Stowarzyszenia Oświatowego za rok 2011

– bilans

– rachunek wyników

—————————————————————————————————————-

Merytoryczne i finansowe sprawozdanie Stowarzyszenia Oświatowego za rok 2010

[Pobierz]