GABINET LOGOPEDYCZNY – GODZINY PRACY

Rok szkolny 2023/2024

Poniedziałek:
08.55 – 14.20

Wtorek:
12.45 – 15.10

Środa:
8.00 – 15.10

Czwartek:
9.50 – 15.05 

15.05 – 15.45 – konsultacje z rodzicami 

Piątek:

 

ZAKRES DZIAŁAŃ LOGOPEDY W NASZEJ SZKOLE 

Z zajęć logopedycznych korzystają głównie dzieci z oddziałów przedszkolnych, uczniowie klas I- VI i gimnazjum oraz uczniowie mający zalecenia poradni psychologiczno-pedagogicznej. W wyniku przesiewowych badań logopedycznych oraz obserwacji logopedy i wychowawców, co roku, we wrześniu uczniowie kwalifikowani są do zajęć logopedycznych. Opieką logopedyczną objęci są uczniowie z dyslalią (wadą wymowy): seplenieniem, rotacyzmem, lambdacyzm, gammacyzmem, kappacyzmem oraz mową bezdźwięczną, jąkaniem, niedosłuchem, autyzmem lub innym ograniczeniem mowy.

Poza logopedycznymi metodami wywołania i utrwalania głosek, w czasie zajęć wykorzystywane są ćwiczenia motoryki dużej i małej, elementy Integracji Sensorycznej, terapii pedagogicznej i ćwiczenia koncentracji uwagi, pamięci wzrokowej i słuchowej, ćwiczenia emisyjne, oddechowe i relaksacyjne. Dzieci, w zależności od potrzeby, uczestniczą w zajęciach indywidualnych lub w zespołach 2-osobowych. Na zajęcia terapii logopedycznej często zapraszani są rodzice uczniów, którzy aktywnie w  nich uczestniczą. Daje im to możliwość prawidłowej kontynuacji ćwiczeń z dzieckiem w domu.

 

W NASZEJ SZKOLE LOGOPEDA: 

• Przeprowadza przesiewowe badania logopedyczne na terenie placówki

• Prowadzi terapię indywidualną lub w zespołach 2-osobowych w formie otwartych zajęć logopedycznych

• Prowadzi kącik logopedyczny zawierający informacje nt. terapii logopedycznej i wad wymowy

• Organizuje warsztaty logopedyczne dla Rodziców i dzieci, w czasie których przeprowadza mini wykłady m.in. nt.: „wpływu zaburzeń mowy na trudności szkolne”, „jak pomóc dziecku z wadą wymowy w domu, jak z nim pracować”, informuje rodziców o różnych wadach wymowy u dzieci i ich wpływie na wyniki w nauce oraz o roli współpracy ze specjalistami

• Prowadzi indywidualne konsultacje z wychowawcami, z rodzicami, udziela porad

• Prowadzi zajęcia z całą klasą – tzw. „Gimnastyka buzi i języka” oraz „Utrwalanie głosek trudnych [sz, ż, cz, dż], [s, z, c, dz], [r];

log2