log

 

Nikt nie rodzi się po raz drugi przedszkolakiem.
                
To, czego nie zrobimy dla dzieci, dla wychowania przedszkolnego, nie zrobimy już nigdy …
   
Stymulowanie rozwoju dziecka jest łatwiejsze od liczenia późniejszych wad…

dr Maria Kielar

 
Drodzy Rodzice!
 
Rozwój mowy jest jedną z ważniejszych umiejętności, jaką zdobywa dziecko. Trwa on przez wiele lat i przebiega w indywidualnym rytmie.


Dziecko, które idzie do pierwszej klasy powinno wymawiać wszystkie głoski prawidłowo, mieć bogate słownictwo dotyczące jego życia, otoczenia, umieć budować poprawne pod względem gramatycznym i logicznym zdania.
     

Prawidłowa wymowa ma duże znaczenie dla powodzenia w nauce czytania i pisania. Bez względu na przyczynę wystąpienia zaburzeń mowy należy podjąć jak najwcześniej działania terapeutyczne.


Serdecznie zapraszamy do współpracy, ponieważ skuteczność i powodzenie terapii zależy w dużej mierze od Was Rodziców.