Szkoła jest mała i bezpieczna.

Nie ma tu miejsca na przemoc, narkotyki i inne patologie szkolne. Uczy się u nas ok. 190 uczniów.

Liczba uczniów w klasie nie przekracza 18 osób. W małych klasach nauczyciel ma szansę na dotarcie do każdego ucznia.

Dbamy o to, by współpraca między nauczycielami a uczniami przebiegała w atmosferze przyjaźni i szacunku.

Zapewniamy solidną edukację!

Język angielski:

 • 3 godziny tygodniowo w klasach I – III szkoły podstawowej,
 • 4 godziny w klasach IV – VI (zajęcia w grupach o różnym stopniu zaawansowania),
 • 5 godzin w klasach VII- VIII (zajęcia w grupach, dodatkowo wybrane przedmioty nauczane w języku angielskim)

Uzyskujemy wysokie wyniki egzaminów po klasie VIII szkoły podstawowej 

Od klasy IV uczniowie uczą się języka niemieckiego w wymiarze 2 godzin w tygodniu.

Zajęcia z informatyki odbywają się w małych grupach w nowoczesnej sali komputerowej.

Uczniom, którzy mają problem w nauce, poświęcamy dużo czasu – organizujemy dla nich dodatkowe zajęcia.

Dostrzegamy i rozumiemy problemy dysleksji -oferujemy zajęcia terapii pedagogicznej.

Uczniowie naszej szkoły uczestniczą w licznych konkursach na szczeblu rejonowym, wojewódzkim oraz ogólnopolskim i odnoszą w nich znaczące sukcesy.

Proponujemy szeroki wachlarz zajęć pozalekcyjnych:

 • kółko informatyczne,
 • matematyczne,
 • dziennikarskie,
 • muzyczne,
 • plastyczne,
 • sportowe,
 • polonistyczne
 • … i wiele innych.

Raz w tygodniu odbywają się zajęcia na basenie, gdzie można zdobyć kartę pływacką.

Lekcje w naszej szkole rozpoczynają się codziennie o godzinie 800. Po zajęciach szkoła zapewnia bezpłatną opiekę w świetlicy szkolnej – „Dziupli” do godz.17:00

Współpracujemy ze szkołami Unii Europejskiej.