Odyseja Umysłu to przyjazny program edukacyjny realizowany w formie międzynarodowego konkursu, w którym co roku bierze udział kilkadziesiąt tysięcy uczniów i studentów z całego świata. Patronat nad polską edycją sprawuje Minister Edukacji Narodowej.

Celem jest rozwój zdolności twórczych, jakie posiada każdy młody człowiek. Uczymy dzieci i młodzież kreatywnego i krytycznego myślenia, angażując grupy uczestników w proces twórczego rozwiązywania problemów rozbieżnych – czyli takich, które rozwiązać można na wiele sposobów.

Odyseusze uczą się marzyć – odważnie i w oparciu o cele, myśleć – samodzielnie i nieszablonowo, i tworzyć – rozwiązania oryginalne i efektywne zarazem. Zachęcamy ich, by działali w duchu innowacji – łamiąc schematy i przyzwyczajenia, i w duchu kooperacji – z otwartością na pomysły i opinie innych. Stawiamy przed nimi wyzwania, które wymagają łączenia w praktyce wiedzy i wyobraźni, nauki i sztuki, rąk i umysłów. Jesteśmy przekonani, że w dzisiejszych czasach warto kształcić inicjatorów, nie imitatorów; ryzykantów, nie replikantów; pomysłodawców, nie podwykonawców.

 

2014/2015

W tym roku do Międzynarodowego  Konkursu kreatywnego myślenia Odyseja Umysłu przystąpiły aż trzy drużyny stworzone z uczniów klas IV, V, VI i I gimnazjum. Wybrały one dwa tematy problemów długoterminowych ”Gra z puszką Pandory” i „Jak w starym kinie”. Wszystkie grupy w eliminacjach regionalnych 1 kwietnia w Gdańsku dały z siebie wszystko. Niestety do ścisłego finału ogólnopolskiego weszła tylko jedna z nich w składzie:

Maja Jesionowska, Agata Piotrowicz, Helena Szatkowska, Oliwia Ciesielska, Maja Główczewska,  Dorian Szumny.

Pod czujnym okiem Barbary Karpisz i Agnieszki Gwizdalskiej doskonalili swoje przedstawienie, które stało się 8 minutowym rozwiązaniem problemu „Jak w starym kinie” i ćwiczyli rozwiązywanie problemów spontanicznych. W ostatecznej klasyfikacji po dwóch dniach zmagań 28 i 29 marca znaleźli się na 11 miejscu wyprzedzając 60 drużyn z całej Polski.