UCZESTNICZYMY W PROJEKCIE

"NASZA RZEKA WPŁYWA DO REZERWATU BEKA"

„Nasza rzeka wpływa do Rezerwatu Beka” to tytuł projektu edukacyjnego, w którym uczestniczą nasi gimnazjaliści. Jest to projekt organizowany w ramach Błękitnej Akademii Akwarium Gdyńskiego, którego celem jest zapoznanie jego uczestników ze środowiskiem rzeki Redy oraz rezerwatu Beka.
Pierwszy etap projektu odbył się w Akwarium Gdyńskim i obejmował zajęcia edukacyjne, w trakcie których przedstawiono nam warunki realizacji projektu. Obejrzeliśmy prezentację multimedialną pt. ”Rzeka Reda i Rezerwat Beka” oraz uczestniczyliśmy w zajęciach laboratoryjnych „Chemia wody”.
Od maja, dwa razy w tygodniu, pobieramy z wyznaczonego miejsca rzeki Redy próbki wody. W szkole oznaczamy podstawowe parametry wody tj. stężenie amoniaku, azotanów i azotynów, fosforanów, pH i twardość ogólną wody. Uzyskane wyniki analizujemy i określamy jakość wody rzeki Redy.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

PROJEKT ÓW CIĄG DALSZY… " WYMIAR MIĘDZYNARODOWY 2"

( INTERNATIONAL DIMENSION 2)

Od 20 do 26 września Wejherowskie Centrum Kultury gościło uczniów wraz z liderami z Danii, Łotwy oraz… Wejherowa. Spotkanie odbyło się w ramach międzynarodowego projektu „Wymiar Międzynarodowy 2” („International Dimension 2”), który finansowany jest z programu ERASMUS+ Młodzież. Koordynatorem całego projektu jest dom kultury CultHus z Nykobing, z Danii, a Wejherowskie Centrum Kultury jest jednym z partnerów. Przez cały tydzień goście oraz kilku uczniów z wejherowskich szkół (również naszej) uczestniczyli w 3 różnych warsztatach prowadzonych przez znakomitych liderów. Tajemnice tańca odkrywał przed uczestnikami Stephen Johnson z Wielkiej Brytanii, warsztaty teatralne prowadził Karol Formela z Polski, a pisania tekstów piosenek uczył Richardt Nielsen z Danii. W środę 24 września na scenie Filharmonii Kaszubskiej odbyła się prezentacja osiągnięć dla uczniów wejherowskich szkół, natomiast następnego dnia z tym samym przedstawieniem uczestnicy warsztatów pojechali do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Wejherowie.