WYKAZ PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH I ZESTAWÓW ĆWICZENIOWYCH
OBOWIĄZUJĄCYCH
W SPOŁECZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. JANUSZA KORCZAKA
W WEJHEROWIE

W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

—————————————-

Oddział Przedszkolny [POBIERZ]

—————————————-

Klasa I [POBIERZ]

Klasa II [POBIERZ]

Klasa IIIA i IIIB [POBIERZ]

Klasa IVA i IVB [POBIERZ]

Klasa V [POBIERZ]

Klasa VI [POBIERZ]

Klasa VIIA i VIIB [POBIERZ

Klasa VIII [POBIERZ]