Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Oświatowego nr 1/04/2018 [POBIERZ]

Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu Stowarzyszenia Oświatowego nr 1/04/2018 z dnia 11 kwietnia 2018 r.

[POBIERZ]

Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu Stowarzyszenia Oświatowego nr 1/04/2018 z dnia 11 kwietnia 2018 r.

[POBIERZ]

————————————————————————————————————————

Załącznik nr 1 –  Statut Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Wejherowie (Pobierz)

————————————————————————————————————————

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Oświatowego

w sprawie nadania statutów szkół z dnia 18 września 2017 (Pobierz)

————————————————————————————————————————

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Oświatowego

w sprawie nadania statutów szkół z dnia 21 lutego 2017 (Pobierz)

Załącznik nr 2 –  Statut Gimnazjum Społecznego nr 1 w Wejherowie (Pobierz)

————————————————————————————————————————

Nowy Statut Stowarzyszenia Oświatowego – tekst jednolity (Pobierz)

————————————————————————————————————————

Kontrakt dotyczący wzajemnej współpracy (Pobierz)

————————————————————————————————————————

Regulamin świetlicy i karta zgłoszenia (Pobierz)

————————————————————————————————————————

Program wychowawczo – profilaktyczny na rok szkolny 2023/2024 (Pobierz)