Naszym celem  jest zapewnienie uczniom  solidnej edukacji oraz stymulowanie do wszechstronnego  rozwoju zarówno naukowego, jak i społecznego, dokładając wszelkich starań, by przebiegał on w przyjaznej atmosferze.

Uczymy naszych wychowanków samodzielności i odpowiedzialności za swoją pracę.  

• klasy liczą maksymalnie 18 osób
• zajęcia rozpoczynamy o godz. 8.00
• najmłodszych otaczamy opieką w świetlicy od godz. 7.20- 8.00,  a po lekcjach do  godz. 17.00
• naukę języka angielskiego rozpoczynamy już w zerówce w zwiększonej liczbie godzin; od klasy IV uczniowie  uczą się języka angielskiego w grupach w zależności od stopnia zaawansowania
• od klasy IV uczymy języka niemieckiego
• swoje umiejętności językowe uczniowie doskonalą uczestnicząc w licznych wymianach międzynarodowych
• klasa zdająca egzamin zewnętrzny z języka polskiego i matematyki  uczy się tych przedmiotów w zwiększonej liczbie godzin
• w ramach  czwartej godziny wychowania fizycznego uczniowie wybierają zajęcia turystyczne lub sportowe
• gdy uczeń potrzebuje pomocy, w zależności od jego potrzeb, pomagamy na zajęciach  wspierających z języka polskiego, języka angielskiego oraz z matematyki
• uczymy się nie tylko w murach szkoły – organizujemy wycieczki edukacyjne, korzystając z oferty edukacyjnej różnych placówek i instytucji, których działalność edukacyjna wpisuje się w podstawę programową z danego przedmiotu
• dla bystrzaków co roku przygotowujemy ofertę kół przedmiotowych, na których przygotowują się do licznych konkursów, niejednokrotnie zdobywając tytuły finalistów i laureatów
• pomagamy odkrywać talenty i rozwijać pasje m. in. na zajęciach artystycznych (plastycznych, muzycznych)
• umiejętność kreatywnego i abstrakcyjnego myślenia oraz pracy w zespole rozwijamy na zajęciach Odysei Umysłu
• otaczamy uczniów opieką psychologiczną oraz logopedyczną, oferujemy także zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
• kształtujemy wrażliwość i empatię poprzez udział w akcjach charytatywnych (WOŚP, Szlachetna Paczka, Pola Nadziei na Pomorzu, zbiórka żywności dla osób potrzebujących, współpraca z Dziennym Domem Opieki dla dzieci i Młodzieży w Wejherowie)