Dnia  12 czerwca 2017 roku podczas Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Oświatowego Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia Oświatowego ukonstytuował się nowy Zarząd w składzie:

Radosław Skwarło – Prezes Zarządu
Maciej Pastwa – Wiceprezes Zarządu
Krzysztof Targowski – Sekretarz Zarządu
Michał Jan Olszewski – Członek Zarządu

Mateusz Kurpet– Członek Zarządu

 

Komisja Rewizyjna:

Alicja Kankowska

Marcin Okuniewski 

 

Jeśli macie Państwo jakieś pytania do zarządu, uwagi lub sugestie, prosimy o kontakt listowny na adres szkoły lub adres e-mail zarządu: do.zarzadu@wp.pl