Dnia  22 września 2022 roku podczas Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Oświatowego Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia Oświatowego ukonstytuował się nowy Zarząd w składzie:

Andrzej Gorczycki – Prezes Zarządu
Mateusz Kurpet – Zastępca Prezesa Zarządu
Konrad Jasiński – Sekretarz Zarządu

Bartłomiej Woźniak – Członek Zarządu

Adam Szczęsny– Członek Zarządu

 

Komisja Rewizyjna:

Alicja Kankowska 

Marzena Biernacka-Bauman

Małgorzata Okuniewska

 

Jeśli macie Państwo jakieś pytania do zarządu, uwagi lub sugestie, prosimy o kontakt listowny na adres szkoły lub adres e-mail zarządu: do.zarzadu@wp.pl