"Nie ma rzeczy niemożliwych!" – orzekła grupa pasjonatów, rodziców i nauczycieli, którzy postanowili przełamać stereotypy myślenia o edukacji
i zapragnęli stworzyć szkołę, w której hasło
"SZKOŁA MOIM DRUGIM DOMEM"
nie byłoby tylko pustym, szumnie brzmiącym sloganem.

 

Styczeń, 1992

Zawiązuje się Stowarzyszenie Przyjaciół SSP, które staje się organem założycielskim i prowadzącym naszą szkołę.

———————————————————————————————————————————————–

Marzec, 1992

Rada Miasta, po burzliwych dyskusjach, uchwala przekazanie budynku byłego Przedszkola nr 10 Stowarzyszeniu Przyjaciół SSP.

———————————————————————————————————————————————–

Wrzesień, 1992

Trwają prace remontowe i adaptacyjne budynku.

———————————————————————————————————————————————–

Pierwszy Dzwonek 

Marzenie o powstaniu szkoły staje się rzeczywistością! Dzięki pomocy sponsorów oraz wspólnej, ciężkiej pracy rodziców , nauczycieli i dzieci, 7 września 1992, przy ulicy Obrońców Wybrzeża 1, zabrzmiał pierwszy dzwonek, oznajmujący rozpoczęcie roku szkolnego.

———————————————————————————————————————————————–

Dyrektorem szkoły zostaje mgr IWONA WESTFAL

———————————————————————————————————————————————–

Nasi milusińscy mogli w końcu zasiąść w ławkach, w małych, przytulnych, szesnastoosobowych klasach. Dyrekcja i Grono Pedagogiczne dokładało wszelkich starań, aby wiedza i umiejętności, które miały posiąść dzieci, były zdobywane w miłej i przyjaznej atmosferze. Zaoferowano uczniom zwiększoną liczbę godzin z wielu przedmiotów. Wprowadzono język angielski i informatykę już od zerówki, a dzieciom, którym nie zawsze dopisywało zdrowie, nauczyciele pomagali na zajęciach wyrównawczych. Pomyślano także o założeniu kół zainteresowań, aby odkrywać i rozwijać szczególne zdolności naszych uczniów.

Od początku istnienia szkoły zadbano o to, by dzieci zdobywały wiedzę nie tylko w szkolnych ławach. Często uczestniczyły w wycieczkach, by konfrontować teoretyczną wiedzę z rzeczywistością. Uczyły się także pływać na cotygodniowych zajęciach na basenie. Uczniowie poszerzali swoją wiedzę o środowisku, dzięki wycieczkom do Zielonej Szkoły.

Dbając o kondycję umysłu i ciała, nie zapomniano także o konieczności rozwoju kulturalnego. Nasi podopieczni stali się czynnymi uczestnikami życia kulturalnego, uczestnicząc w wyjazdach do kina, teatru i opery. W przyjaznej atmosferze, pod znakiem wszechstronnego rozwoju, minął pierwszy rok działalności naszej szkoły. Rok pełen obaw, planów, nadziei, a także pierwszych sukcesów. Wszystko wskazywało na to, że hasło: "STWÓRZMY NASZYM DZIECIOM SZKOŁĘ, KTÓRA STANIE SIĘ ICH DRUGIM DOMEM"stało się rzeczywistością.
 
 
 
———————————————————————————————————————————————–
 LATA PRACY, ROZWOJU, SUKCESÓW UCZNIÓW I NAUCZYCIELI

Mijają lata. Uczniowie z niegasnącym zapałem zdobywają wiedzę, nawiązują nowe przyjaźnie i znajomości. Nadchodzi czas, by sprawdzić zdobytą wiedzę. Nasi podopieczni konfrontują swoje umiejętności z uczniami innych szkół, biorąc udział w licznych konkursach i olimpiadach na szczeblach: miejskim, rejonowym, wojewódzkim a nawet ogólnopolskim. Osiągają sukcesy w wielu dziedzinach. Wychodzą naprzeciw oczekiwaniom nauczycieli i środowiska lokalnego, tworząc i organizując wraz z opiekunami inne, nowatorskie konkursy. Zostają zainicjowane konkursy: "Corrida ortograficzna" oraz "Wędrówki po pięciolinii". Po raz pierwszy szkoła zaprezentowała swoją trzyletnią działalność i osiągnięcia podczas Dni Otwartych, które miały miejsce w czerwcu 1995 roku.

———————————————————————————————————————————————–

Po pięcioletniej kadencji, żegnamy współzałożycielkę i pierwszego dyrektora szkoły panią IWONĘ WESTFAL

———————————————————————————————————————————————–

6 maja 1997 roku

Oficjalnie powitaliśmy naszego nowego dyrektora pana WOJCIECHA WESTĘ.

———————————————————————————————————————————————–

Pan Wojciech Westa był prekursorem Festynów Wiosennych, organizowanych corocznie przez SSP. Odbywały się one zawsze pod koniec roku szkolnego i były doskonałą sposobności ku temu, by wypocząć po pracowitych dziesięciu miesiącach.

———————————————————————————————————————————————–

Sierpień 1998 roku.

Kochany i szanowany zarówno przez uczniów jak i nauczycieli, pan WOJCIECH WESTA opuszcza naszą szkołę. 1 września 1998 roku witamy nową panią dyrektor, mgr inż. JANINĘ OSTAŁOWSKĄ.

———————————————————————————————————————————————–
 
1 września 1999 roku
 
Powstaje Gimnazjum Społeczne nr 1.
———————————————————————————————————————————————–
 
Listopad 2000 roku
 
Nawiązujemy współpracę ze szwedzką szkołą Friskolan Gaelaren z Karlskrony.
———————————————————————————————————————————————–
 
Listopad 2000 – luty 2001
 
Odbywają się spotkania negocjacyjne naszych nauczycieli z nauczycielami ze Szwecji. Współpraca owocuje zorganizowaniem pierwszej wymiany międzyszkolnej uczniów z zaprzyjaźnionych szkół. Już po trzech miesiącach rozmów gościmy w Wejherowie młodzież ze Szwecji, która wraz z uczniami klas gimnazjalnych naszej szkoły wyrusza na wycieczkę trasą Gdańsk-Oświęcim-Kraków. Jeszcze w tym samym miesiącu gimnazjaliści z wejherowskiego Gimnazjum Społecznego nr 1 udają się z rewizytą do Karlskrony, by spędzić niezapomniane chwile z nowo poznanymi rówieśnikami na szwedzkiej wyspie.
———————————————————————————————————————————————–
 
Październik 2001 roku
 
Na wniosek dzieci, Międzynarodowa Kapituła Orderu Uśmiechu, przyznaje naszemu nauczycielowi, Dariuszowi Tylki, najsłoneczniejsze odznaczenie – Order Uśmiechu.
———————————————————————————————————————————————–
 
Czerwiec 2001 roku
 
Kolejna wspaniała niespodzianka. Po powrocie z Zielonej Szkoły w Szwecji, nasza nauczycielka, Joanna Lisiewicz, zostaje uhonorowana tytułem Belfra Roku 2001 Gazety Wyborczej.
———————————————————————————————————————————————–
Luty 2002 roku
 
Trwają rozmowy z przedstawicielami ze szkół Rumunii i Danii w celu opracowania szkolnego programu Comenius-Sokrates. Planujemy współpracę i kontynuację wymian międzynarodowych dzieci i nauczycieli na najbliższe trzy lat
———————————————————————————————————————————————–
 
Maj 2002 roku
 
Przygotowujemy się do uroczystych obchodów dziesięciolecia istnienia naszej szkoły. O najważniejszych wydarzeniach, mających miejsce w minionych dziesięciu latach, o osiągnięciach uczniów i sukcesach naszych nauczycieli, mogą się Państwo dowiedzieć w dalszej części prezentacji. Zachęcamy również gorąco do zapoznania się z bogatymi tradycjami szkoły, które uatrakcyjniają trud codziennej edukacji.
 
 Grono pedagogiczne 2001/2002.

———————————————————————————————————————————————–

Pierwsze 10-lecie istnienia naszej szkoły zakończyliśmy uroczyście 15 czerwca 2002 roku.

Impreza z tej okazji odbyła się w wejherowskim amfiteatrze z udziałem Andrzeja Rosiewicza. Gratulacje i życzenia dalszych sukcesów na ręce dyrektor Janiny Ostałowskiej złożyli prezydenci miasta Wejherowa: Krzysztof Hildebrandt, Bogdan Tokłowicz i Wojciech Kozłowski. Uczniowie przedstawili program artystyczny, wystąpił zespół taneczny „Bąbelki”, odbył się konkurs karaoke.

Z okazji jubileuszu ukazała się również publikacja prezentująca twórczość literacką naszych uczniów pt. „Radość pisania” oraz płyta ukazująca historię i działalność szkoły.

———————————————————————————————————————————————-

Projekt Comenius Sokrates

Kolejne lata owocowały dalszymi sukcesami naszych uczniów. Aktywnie rozwijała się współpraca z innymi szkołami zarówno w Polsce, jak i za granicą. W lutym 2003 roku przybyła do nas grupa pedagogów ze Szwecji i Niemiec w celu ostatecznego dopracowania projektu językowego „Sokrates Comenius”. Wspiera on inicjatywy mające na celu podniesienie jakości edukacji szkolnej, pogłębianie współpracy między szkołami z różnych krajów Europy oraz naukę języka angielskiego w oparciu o wypracowane wspólnie cele i zadania. Goście podczas wizyty zapoznali się ze szkołą, spotkali się z nauczycielami i młodzieżą oraz gościli w Ratuszu Miejskim.

———————————————————————————————————————————————–

„Z muzyką przez wieki”

W czerwcu 2003 roku odbyło się w Wejherowskim Centrum Kultury przedstawienie pt. „Z muzyką przez wieki”. Wzięli w nim udział uczniowie zarówno ze szkoły podstawowej, jak i gimnazjum, ukazując przedziwną historię pierwszej melodii i pierwszych tanecznych kroków.

———————————————————————————————————————————————-

„Spotkanie wejherowskich komiksiarzy”

W listopadzie 2003 roku w Wejherowskim Centrum Kultury odbyła się wystawa wejherowskich komiksiarzy, której gościem honorowym był Jerzy Szyłak, znany scenarzysta komiksowy, filmoznawca, teoretyk literatury. Wygłosił on opinię o naszym uczniu Kubie Sobiczewskim: „Homik jest nadzieją polskiego komiksu”. 

———————————————————————————————————————————————-

Projekt Comenius Sokrates – c.d.

W październiku 2004 roku uczniowie i nauczyciele z naszej szkoły oraz ze szkoły w Niemczech w ramach projektu Comenius Sokrates odwiedzili szwedzką szkołę w Vaxjo. Uczestniczyli tam w lekcjach, poznali miasto i spotkali się z jego burmistrzem. Odbyły się także spotkania dotyczące realizowanego projektu.

W kwietniu 2005 roku odbyło się kolejne spotkanie nauczycieli, uczniów oraz dyrektorów szkół w ramach projektu Comenius Sokrates. Tym razem było to Schwerin w Niemczech. Podczas wizyty miały miejsce spotkania nauczycieli, dyrektorów szkół i uczniów, na których omawiane były przebieg i postęp w pracach nad projektem oraz szczegóły dalszej współpracy miedzy szkołami.

W maju 2005 roku zostaliśmy gospodarzami projektu Comenius Sokrates i gościliśmy naszych przyjaciół z Niemiec i Szwecji. Goście zwiedzili nasze miasto, uczestniczyli w lekcjach, a także sami je prowadzili. Odwiedzili również Gdynię, spotkali się z wiceprezydentem Wejherowa Bogdanem Tokłowiczem.

W październiku 2005 roku po raz kolejny spotkaliśmy się u naszych przyjaciół w Schwerin. Część ekipy opuściła już mury szkolne, więc przywitaliśmy wiele nowych osób. Ponownie uczestniczyliśmy w lekcjach, omawialiśmy broszury, które przygotowaliśmy i przeżyliśmy wiele wspaniałych chwil.

———————————————————————————————————————————————

Żegnamy panią dyrektor Janinę Ostałowską

Po dziewięciu latach kadencji pożegnaliśmy panią dyrektor Janinę Ostałowską, dziękując jej za pracę i zaangażowanie w rozwój naszej szkoły. 

3 września 2007 roku uczniów, ich rodziców i nauczycieli powitała nowa pani dyrektor – Lucyna Rzepecka, wieloletni nauczyciel matematyki szkoły podstawowej i gimnazjum.

———————————————————————————————————————————————

Widowisko teatralne „Ludzie z jednego miasteczka

W maju 2010 roku w auli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 dzieci i młodzież z naszej szkoły zaprezentowali spektakl „Ludzie z jednego miasteczka, który powstał w oparciu o autorski scenariusz Alicji Macholl i Anny Sobczak. Wzięło w nim udział ponad osiemdziesięcioro uczniów. Przedstawieniu towarzyszyły wystawa prac plastycznych naszych uczniów, wystawa zdjęć „Dziecko w starej fotografii” oraz „Przedwojenne miasteczka”, ekspozycje przedstawiające stare, rodzinne pamiątki oraz pokój literata.

Podczas tego niecodziennego spotkania można było również skosztować dań z kuchni staropolskiej, żydowskiej i romskiej, które przygotowali rodzice uczniów.

——————————————————————————————————————————————–

Obchody 20-lecia naszej szkoły

20-lecie naszej szkoły obchodziliśmy w maju 2013 roku. Z tej okazji nastąpiło uroczyste nadanie imienia szkole połączone z mszą świętą w kościele NMP Królowej Polski, podczas której został poświęcony sztandar szkoły.  Naszym patronem został Janusz Korczak. Kilka dni później w Filharmonii Kaszubskiej zaproszeni goście, rodzice oraz absolwenci mogli obejrzeć spektakl słowno-muzyczny pt. „Z pamiętnika Klary”. Prezydent miasta Krzysztof Hildebrandt wyróżnił szkołę Medalem Róży, który wręczył na ręce pani dyrektor.

——————————————————————————————————————————————–

Debata „Z demokracją na Ty! Młodzież – na tak! Wybory – na nie tylko!”

27 marca 2014roku  w naszym gimnazjum odbyła się debata pt.  „Z DEMOKRACJĄ – NA TY! MŁODZIEŻ – NA TAK! WYBORY – NA NIE TYLKO!” poprowadzona przez uczennice klasy III B: Alicję Pomierską i Agnieszkę Lulińską.  W debacie wzięli udział przedstawiciele władz miasta i organizacji pozarządowych, takich jak Młodzieżowa Rada Miasta czy Stowarzyszenie Oświatowe Szkoły Społecznej. Debata przebiegała w miłej atmosferze, a zgromadzeni aktywnie uczestniczyli w rozmowie. Przyczyniło się to do sformułowania wielu pozytywnych wniosków i zgłoszenia interesujących pomysłów, a gimnazjaliści poznali różne oblicza demokracji i swoje możliwości.

——————————————————————————————————————————————-