GABINET LOGOPEDYCZNY – GODZINY PRACY

Rok szkolny 2016/2017

Poniedziałek:
10.00 – 14.30

Wtorek:
11.00 – 15.00

Środa:
11.00 – 15.30
15.30 – 16.30 (konsultacje z rodzicami)

Czwartek:
9.30 – 15.00 

Piątek:
8.00 – 9.00  (konsultacje z rodzicami)
9.00 – 11.30

 

ZAKRES DZIAŁAŃ LOGOPEDY W NASZEJ SZKOLE 

Z zajęć logopedycznych korzystają głównie dzieci z oddziałów przedszkolnych, uczniowie klas I- VI i gimnazjum oraz uczniowie mający zalecenia poradni psychologiczno-pedagogicznej. W wyniku przesiewowych badań logopedycznych oraz obserwacji logopedy i wychowawców, co roku, we wrześniu uczniowie kwalifikowani są do zajęć logopedycznych. Opieką logopedyczną objęci są uczniowie z dyslalią (wadą wymowy): seplenieniem, rotacyzmem, lambdacyzm, gammacyzmem, kappacyzmem oraz mową bezdźwięczną, jąkaniem, niedosłuchem, autyzmem lub innym ograniczeniem mowy.


Poza logopedycznymi metodami wywołania i utrwalania głosek, w czasie zajęć wykorzystywane są ćwiczenia motoryki dużej i małej, elementy Integracji Sensorycznej, terapii pedagogicznej i ćwiczenia koncentracji uwagi, pamięci wzrokowej i słuchowej, ćwiczenia emisyjne, oddechowe i relaksacyjne. Dzieci, w zależności od potrzeby, uczestniczą w zajęciach indywidualnych lub w zespołach 2-osobowych. Na zajęcia terapii logopedycznej często zapraszani są rodzice uczniów, którzy aktywnie w  nich uczestniczą. Daje im to możliwość prawidłowej kontynuacji ćwiczeń z dzieckiem w domu.

 

W NASZEJ SZKOLE LOGOPEDA: 


• Przeprowadza przesiewowe badania logopedyczne na terenie placówki

• Prowadzi terapię indywidualną lub w zespołach 2-osobowych w formie otwartych zajęć logopedycznych

• Prowadzi kącik logopedyczny zawierający informacje nt. terapii logopedycznej i wad wymowy

• Organizuje warsztaty logopedyczne dla Rodziców i dzieci, w czasie których przeprowadza mini wykłady m.in. nt.: „wpływu zaburzeń mowy na trudności szkolne”, „jak pomóc dziecku z wadą wymowy w domu, jak z nim pracować”, informuje rodziców o różnych wadach wymowy u dzieci i ich wpływie na wyniki w nauce oraz o roli współpracy ze specjalistami

• Prowadzi indywidualne konsultacje z wychowawcami, z rodzicami, udziela porad

• Prowadzi zajęcia z całą klasą – tzw. „Gimnastyka buzi i języka” oraz „Utrwalanie głosek trudnych [sz, ż, cz, dż], [s, z, c, dz], [r];

log2