Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej ułatwiło poruszanie się po terenie Europy oraz dało możliwość bliższej współpracy między społeczeństwami państw członkowskich. Od samego początku władze Unii przeznaczały fundusze na programy edukacyjne mające na celu integrację na poziomie szkół, rozwój nauczycieli, nawiązywanie kontaktów międzynarodowych. Wszystkie te programy muszą być zatwierdzone przez Agencję Narodową, która jest odpowiedzialna za przydział pieniędzy.

Nauczyciele naszej szkoły od roku 2000 napisali kilkanaście projektów międzynarodowych, z czego kilka zostało zrealizowanych w ciągu kilku ostatnich lat. Szkoła współpracowała między innym z takimi krajami jak: Szwecja, Finlandia, Turcja, Niemcy i Francja.

Ponadto pracownicy naszej szkoły w ciągu ostatnich kilku lat brali udział w szkoleniach unijnych na terenie całej Europy.

____________________________

LETS' DO IT

____________________________

Międzynarodowy projekt „Let’s do it” South Baltic initiative to Stop Climate Change”, w którym biorą udział nauczyciele i uczniowie w wieku 14 – 16 lat z Polski, Litwy, Szwecji, Niemiec oraz Danii, to jedno z najważniejszych przedsięwzięć w jakich Szkoła Społeczna miała okazję uczestniczyć.

Od 5 lat, co roku bierzemy udział w wymianach międzynarodowych, które pozwalają naszym uczniom doświadczyć czegoś niesamowitego.

Co daje nam projekt „Let’s do it” South Baltic initiative to Stop Climate Change”?

Każda wymiana to tygodniowe spotkanie uczniów (40-50 osób), którzy pod okiem opiekunów, pedagogów i artystów przez tydzień współpracują ze sobą w celu stworzenia artystycznego przedstawienia. Rozmawiają głównie w języku angielskim. W trakcie tego tygodnia  młodzież bierze udział w warsztatach artystycznych takich jak: taniec, sztuki wizualne, pisanie piosenek, dj, teatr czy sztuki cyrkowe, by pod koniec tygodnia zaprezentować efekty swojej pracy szerszej publiczności. Za każdym razem czekają ich aż trzy występy w różnych miejscach.

Wymiany międzynarodowe to tydzień szlifowania języka angielskiego (choć nie tylko), przełamywanie własnych barier i pokonywanie własnych słabości. To doświadczanie nowych kultur na własnej skórze. Wpływ jaki mają wymiany został w roku 2015 zbadany przez jeden z duńskich uniwersytetów, a wyniki były bardziej niż zadowalające.

Od roku 2012 współpracujemy z organizacjami takimi jak Arttrain czy Drums for Peace. Nasza współpraca zaowocowała tym, że po raz pierwszy jesteśmy nie tylko beneficjentem, ale bezpośrednio partnerem finansowo zaangażowanym w realizację projektu. Jesteśmy szczęśliwi, że dzięki temu w latach 2017 – 18 w wymianach międzynarodowych weźmie udział aż 40 osób oraz 6 nauczycieli.

Pierwsza wymiana już w maju!

Trzymajcie rękę na pulsie!

____________________________

2004-2007

Program Comenius-Socrates

_____________________________

Teenagers as Tourists – Nastolatki – Turystami

Projekt szkolny – w ramach programu Comenius – Socrates – o powyższym tytule realizowany był przez nasze Gimnazjum przy współpracy ze szkołami ze Szwecji i Niemiec.

Kooperacja trwała 3 lata począwszy od roku 2004 do 2007.

Podczas każdego roku pracowaliśmy nad konkretnym produktem związanym tematycznie z tytułem projektu, którym była promocja turystyki nastolatków w regionie.

Po pierwszym roku współpracy stworzyliśmy folder turystyczny, w którym przedstawione zostały najatrakcyjniejsze miejsca w naszym mieście i okolicach. Uczniowie szkół niemieckiej i szwedzkiej stworzyli takie same broszury, opisujące ich regiony.

W roku drugim postanowiliśmy poszerzyć ofertę miejsc turystycznych, w wyniku czego powstała większa broszura. Znalazły się tu miejsca nie tylko z Wejherowa i okolic, ale również z Trójmiasta.

W ostatnim, trzecim roku projektu każda ze szkół kręciła film o tematyce turystycznej, który miał pokazać atrakcje turystyczne regionu szkoły i Trójmiasta.

Oprócz powyższych produktów, uczniowie wynieśli z projektu sporo doświadczenia jako organizatorzy pracy, redaktorzy broszur, „filmowcy”, usprawnili swoją komunikację w zakresie języka angielskiego, rozwinęli swoje umiejętności pracy z Internetem oraz różnymi programami komputerowymi.

Przede wszystkim zaś zdobyli nowe znajomości, przyjaźnie oraz poznali życie swoich rówieśników z Niemiec i Szwecji.