WYKAZ PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH I ZESTAWÓW ĆWICZENIOWYCH
OBOWIĄZUJĄCYCH
W SPOŁECZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1
W WEJHEROWIE

W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

—————————————-

Oddział Przedszkolny [POBIERZ]

—————————————-

Klasa I Szkoła Podstawowa [POBIERZ]

Klasa IIA i IIB Szkoła Podstawowa [POBIERZ]

Klasa IIIA i IIIB Szkoła Podstawowa [POBIERZ]

Klasa IV Szkoła Podstawowa [POBIERZ]

Klasa V Szkoła Podstawowa [POBIERZ]

Klasa VIA Szkoła Podstawowa [POBIERZ]

Klasa VIB Szkoła Podstawowa [POBIERZ]

Klasa VII Szkoła Podstawowa [POBIERZ

Klasa VIII Szkoła Podstawowa [POBIERZ]