WYKAZ PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH I ZESTAWÓW ĆWICZENIOWYCH
OBOWIAZUJĄCYCH
W SPOŁECZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1
W WEJHEROWIE

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

—————————————-

Oddział Przedszkolny [POBIERZ]

—————————————-

Klasa I Szkoła Podstawowa [POBIERZ]

Klasa II Szkoła Podstawowa [POBIERZ]

Klasa III Szkoła Podstawowa [POBIERZ]

Klasa IV Szkoła Podstawowa [POBIERZ]

Klasa V Szkoła Podstawowa [POBIERZ]

Klasa VI Szkoła Podstawowa [POBIERZ]

Klasa VII Szkoła Podstawowa [POBIERZ]

Klasa VIII Szkoła Podstawowa [POBIERZ]