Naszym celem  jest zapewnienie uczniom  solidnej edukacji oraz stymulowanie do wszechstronnego  rozwoju zarówno naukowego, jak i społecznego, dokładając wszelkich starań, by przebiegał on w przyjaznej atmosferze.

Uczymy naszych wychowanków samodzielności i odpowiedzialności za swoją pracę.  


• klasy liczą maksymalnie 18 osób
• zajęcia rozpoczynamy o godz. 8.00
• najmłodszych otaczamy opieką w świetlicy od godz. 7.20- 8.00,  a po lekcjach do  godz. 17.00
• naukę języka angielskiego rozpoczynamy już w zerówce w zwiększonej liczbie  godzin; od klasy  IV uczniowie  uczą się języka angielskiego  w grupach  w zależności od stopnia zaawansowania,
• od klasy IV uczymy języka niemieckiego
• chętni uczniowie z klas II i III gimnazjum mają możliwość przygotowania się do egzaminu Frst Certyficate in English
• swoje umiejętności językowe uczniowie doskonalą uczestnicząc w licznych wymianach międzynarodowych
• klasa zdająca egzamin zewnętrzny z języka polskiego i matematyki  uczy się tych przedmiotów w zwiększonej liczbie godzin
• w ramach  czwartej godziny wychowania fizycznego uczniowie wybierają zajęcia turystyczne, taneczne lub piłkę nożną
• gdy uczeń potrzebuje pomocy, w zależności od jego potrzeb, pomagamy na zajęciach  wspierających z języka polskiego, języka angielskiego oraz z matematyki
• uczymy się nie tylko w murach szkoły – organizujemy wycieczki edukacyjne, korzystając z oferty edukacyjnej różnych placówek i instytucji, których działalność edukacyjna wpisuje się w podstawę programową z danego przedmiotu
• dla bystrzaków co roku przygotowujemy ofertę kół przedmiotowych, na których przygotowują się do licznych konkursów, niejednokrotnie zdobywając tytuły finalistów i laureatów,
• pomagamy odkrywać talenty i rozwijać pasje m. in. na zajęciach artystycznych (plastycznych, muzycznych, fotograficznych),
• umiejętność kreatywnego i abstrakcyjnego myślenia oraz pracy w zespole rozwijamy na zajęciach Odysei Umysłu,
• otaczamy uczniów opieką psychologiczną oraz logopedyczną, oferujemy także zajęcia korekcyjno- kompensacyjne
• kształtujemy wrażliwość i empatię poprzez udział w akcjach harytatywnych ( WOŚP, Szlachetna Paczka, Pola Nadziei na Pomorzu, zbiórka żywności dla osób potrzebujących, wpółpraca z Dziennym Domem Opieki dla dzieci i Młodzieży w Wejherowie)